Výbor

Výbor

PredsedaM. Volek
PodpredsedaL. Berešová
TajomníkI. Krammerová
PokladníkR. Tkáčik
Správca majetkuR. Schenk
Členovia výboruM. Vojtek, J. Hajzoková

KRK

PredsedaL. Muchová
členoviaR. Candráková, M. Majerčík