Vlastníci

Výška členského poplatku je 18 Eur.

Informácie potrebné pre platbu:
IBAN SK38 1100 0000 0026 6908 0144
Variabilný symbol: číslo záhrady
Špecifický symbol: rok za ktorý sa platí členské (napriklad: 2022)

Na stiahnutie:

Splnomocnenie

Osadný poriadok

link na obecnú políciu:

https://www.obecnapolicia.sk/