O nás

Identifikačné údaje

Obchodné meno:Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia č. 6-59 Bernolákovo - Západ
Sídlo firmy:Narcisová 14,821 01 Bratislava
Poštová adresa:Trnavská 4880,900 27 Bernolákovo
IČO:31789111
DIČ:2021456052
Bankové spojenie:IBAN SK38 1100 0000 0026 6908 0144
kontakty:zotrnavska@gmail.com

Z dôvodu ochrany osobných údajov je potrebné sa zaregistrovať.